Wijziging subsidies verenigingen
1 juli 2013
Wegenwerken Stationsstraat van start op 12 augustus 2013
6 augustus 2013
Bekijk alles

Eigendomsrecht pastorij Wommersom geregeld

Er bestaat reeds lange tijd onduidelijkheid over het eigendomsrecht van de pastorij van Wommersom. Voor dit gebouw zijn er geen eigendomstitels gekend. Hoewel de pastorij steeds door de kerkfabriek werd beheerd en als haar eigendom werd beschouwd, staat ze kadastraal beschreven als zijnde eigendom van de gemeente Linter. Kadastrale gegeven vormen echter geen eigendomsbewijs.

Het gebouw werd omstreeks 1776 gebouwd op het toenmalig kerkhof, vermoedelijk door de abdij van het Vrouwenpark te Rotselaar. Reeds voor de Franse Revolutie werd ze als pastorij gebruikt. Tijdens de Franse Revolutie werd ze geconfisceerd. In 1802 werd er een regeling getroffen tussen Keizer Napoleon en Paus Pius VII over de niet-verkochte pastorijen. De Kerkfabrieken werden eigenaar van de pastorijen die in 1802 werden teruggeven door de Franse overheid. Het gebouw komt ook voor op de lijsten van Monseigneur De  Roquelaure. Elke pastorij die op deze lijst voorkomt wordt aanzien als eigendom van de Kerkfabriek.

Door het sluiten van een notariële akte wil de gemeente en het kerkbestuur van Wommersom een einde stellen aan de onduidelijkheid en de mogelijke verdere discussies, rekening houdend met de historische gegevens en documenten die werden verzameld.

Voortaan is duidelijk geregeld dat de Kerkfabriek Sint-Kwintinus van Wommersom eigenaar is van de pastorij.