De Paashaas stapt in het huwelijksbootje
13 april 2017
Tweede editie Relax & Run heeft oog voor het milieu en lokale hoeveproducten
15 mei 2017
Bekijk alles

Inhuldiging nieuwe schoolgebouwen GBS De Zandloper

De verbouwingswerken aan de gemeentelijke basisschool De Zandloper te Wommersom zijn afgerond. Op vrijdag 21 april 2017 werden de nieuwe schoolgebouwen officieel ingehuldigd door het gemeentebestuur en Vlaams minister Jo Vandeurzen.
De vorige schoolgebouwen waren verouderd en de school kampte met plaatsgebrek. Daarom besliste het gemeentebestuur een aantal jaren geleden om de school grondig te verbouwen. Architectenbureau Licence to Build maakte het ontwerp van de gebouwen. De werken werden uitgevoerd door bouwbedrijf Postelmans-Frederix.
In 2009 werd reeds een nieuwe turnzaal gebouwd en een paar lokalen vernieuwd in blok C van de school. De huidige werken gingen van start in oktober 2013 met de vervanging van blok B door een nieuw en ruimer gebouw. De leerlingen werden toen ondergebracht in tijdelijke klascontainers tot de ingebruikname van de nieuwe blok in september 2015. Vervolgens werd gestart met de grondige renovatie van blok A. Met de ingebruikname van blok A komt er een einde aan een grondige vernieuwing van het volledige patrimonium van de school te Wommersom.
“Als gemeentebestuur streven we er altijd naar om kwalitatief onderwijs te bieden. Met de vernieuwde gebouwen beschikken we over een moderne inrichting die beter tegemoetkomt aan de noden van een hedendaagse school,” zegt schepen van Onderwijs Ilse Bollen. “Zo werd er voorzien in ruimere lokalen, een grotere refter, meer sanitaire voorzieningen, voorzieningen voor moderne onderwijstechnologieën, een lerarenlokaal en een vernieuwde speelplaats.”
De kostprijs van de verbouwing bedraagt ruim drie miljoen euro. De Vlaamse overheid kende een subsidie toe van 2,1 miljoen euro voor de verbouwingen. “Deze vernieuwde schoolgebouwen zijn een hele investering. Investeren in kwalitatief onderwijs en hedendaagse scholen, ook in onze kleine gemeente, vinden we echter cruciaal om een sterke basisvorming  aan te kunnen bieden voor onze Linterse jongeren. Onze economie is immers een kenniseconomie bij uitstek geworden waarbij onderwijs en vorming belangrijker zijn dan ooit,” aldus schepen van Financiën Andy Vandevelde.
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, die de nieuwe gebouwen  officieel inhuldigt, is trots op deze realisatie. “Met dit bouwproject sluit de Gemeentelijke Basisschool in Linter aan bij de grote inhaalbeweging inzake scholenbouw die Vlaanderen heeft ingezet. Met het Masterplan Scholenbouw heeft de Vlaamse Regering onder leiding van collega Hilde Crevits de krijtlijnen uitgetekend voor een vernieuwd scholenbouwbeleid. Zo werken we stap voor stap de historische achterstand en het plaatsgebrek in ons schoolpatrimonium weg.”