Linterse bibliotheek blijft behouden
15 maart 2015
Minister Schauvliege beoordeelt aanpak gemeente bij incident gescheurde mestzak positief
20 april 2015
Bekijk alles

Linter investeert in slimme camera’s

De gemeente Linter gaat op twee locaties op de Grote Steenweg vaste ANPR-camera’s installeren. Deze zogenaamde slimme camera’s kunnen automatisch nummerplaten scannen en herkennen. Linter wil op deze manier de verkeersveiligheid op deze drukke doorgangsweg verhogen en de bewegingen van dievenbendes in kaart brengen.

Sedert enige tijd kunnen steden, gemeenten en politiezones via een opdrachtencentrale van het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid ANPR-camera’s (Automatic Number Plate Recognition) aankopen. Die camera’s bieden heel wat toepassingsmogelijkheden, zoals trajectcontrole waarbij de gemiddelde snelheid over een welbepaald traject wordt bewaakt, alsook politionele ondersteuning in de aanpak van criminaliteit.

De gemeenteraadscommissie Verkeer en Grondgebonden Zaken besliste al unaniem tot de aankoop en installatie van vier vaste ANPR-camera’s via het raamcontract met de Vlaamse Overheid. De gemeenteraad zal op maandag 30 maart 2015 eveneens om goedkeuring gevraagd worden.

De camera’s worden geplaatst op twee locaties langsheen de Grote Steenweg, telkens bij het binnenrijden van de gemeente aan de grens met Oplinter en de grens met Budingen. Het zijn de eerste slimme camera’s in de gemeente. De kostprijs wordt geraamd op 100.000 euro.

De ANPR-camera’s zijn in staat om zowel overdag als ’s nachts nummerplaten van de voorbijrijdende wagens te lezen en te registreren. De gelezen nummerplaten worden door de camera’s, via een netwerk verstuurd, naar een centrale server bij de politiezone LAN waar de analyse van de gegevens gebeurt.

“Met de installatie van deze camera’s kan de gemiddelde snelheid van het doorgaand verkeer op het traject langs de Grote Steenweg gehandhaafd worden en kunnen we de dorpskernen van Neerlinter en Drieslinter, en de beide schoolomgevingen, verkeersveiliger en leefbaarder maken”, zegt burgemeester Marc Wijnants.

Naast snelheidshandhaving leveren de camera’s ook een belangrijke bijdrage tot de criminaliteitsbestrijding. De server vergelijkt de binnengekomen gegevens met een aantal databases, bijvoorbeeld deze van gestolen of geseinde wagens die eventueel bij een misdaad werden gebruikt. In dit geval worden de patrouilles op het terrein hiervan meteen op de hoogte gebracht.

“Met een ANPR-netwerk maken we de controle van al het in- en uitgaand verkeer mogelijk. Hiermee heeft de lokale politie een handig hulpmiddel om de pakkans van daders van criminele feiten te verhogen”, zegt schepen Andy Vandevelde. “Samen met het Vlaams Gewest zullen we ook nog de mogelijkheid bekijken om dergelijke bescherming te voorzien op de N3-invalsweg te Wommersom en Orsmaal.”