Openbaar onderzoek milieuvergunningsaanvraag windmolenpark GED afgelopen. Gemeente brengt negatief advies uit.
15 oktober 2014
Geeente in beroep tegen besluit betreffende de verdeelsleutel voor de kosten van de brandweer
8 december 2014
Bekijk alles

Nood- en interventieplan klaar voor eventuele afkoppeling bij elektriciteitsschaarste

Deze winter is de kans op stroomschaarste reëel. Een aantal kernreactoren zijn gesloten, waardoor de productie fors afneemt. Bovendien zijn de mogelijkheden van elektriciteitsaankoop bij de buurlanden beperkt. Dit betekent dat de kans op een stroomtekort reëel wordt, indien wij te maken krijgen met een lange periode van stevige kou en tegelijk een afwezigheid van wind. De federale regering heeft stappen ondernomen om een algemene black-out te vermijden. Maar dit zal waarschijnlijk niet volstaan. Daarom kan bij een dreigend tekort het afschakelplan in werking treden. Dan zal de elektriciteitsvoorziening in sommige regio’s afgesloten worden. Afschakeling is de ultieme maatregel om een algemene black-out te voorkomen. Deze tijdelijke stroomonderbrekingen gedurende de verbruikspiek (van 17.00 tot 20.00 uur) wordt het afschakelplan genoemd.

Het afschakelplan dat door de federale overheid werd opgesteld, bepaalt de zones die afgekoppeld worden van het elektriciteitsnet bij een eventuele stroomschaarste. Het afschakelplan is ingedeeld in zes schijven die beurtelings afgeschakeld kunnen worden. Voor Linter ziet de situatie er als volgt uit:
– schijf 5: Wommersom, Neerlinter, Drieslinter en deel van Melkwezer (enkel deel van de Dorpsstraat tot aan de Lindestraat komende van Wommersom);
– schijf 2: Orsmaal, Neerhespen, Overhespen, en Melkwezer (uitgezonderd het deel Dorpsstraat dat zich in schijf 5 bevindt).

Zeven dagen voor een effectief risico op een stroomtekort maken de bevoegde ministers de bevolking attent op de noodzaak van een vermindering van de elektriciteits-consumptie. In laatste instantie, zullen de bevoegde ministers op de vooravond van een eventueel tekort beslissen welke distributie-cabines worden afgeschakeld. Zij beslissen dus welke schijven beurtelings worden afgekoppeld. De bevolking wordt 24 uur op voorhand op de hoogte gebracht van de kans dat men de dag nadien, ongeveer tussen 17.00 en 20.00 uur, zonder stroom wordt gezet.

Na 20.00 uur worden de verschillende distributie-cabines stapsgewijs terug opgestart. Hou er rekening mee dat dit tijd in beslag neemt, en dat niet iedereen om 20.00 uur onmiddellijk terug stroom heeft. Het kan dus nog enige tijd duren vooraleer iedereen terug van stroom voorzien is.

De gemeentelijke veiligheidscel heeft op 21 november de laatste hand gelegd aan het bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) betreffende de afkoppeling van het elektriciteitsnet. Bij afschakeling wordt het gemeentelijk crisisplan van kracht. Dan worden zowel het gemeentelijk crisiscentrum als het opvangcentrum operationeel. Bij afschakeling van zone 5 zal het gemeentehuis als crisis- en opvangcentrum ingericht worden. Het centraal telefoonnummer van het gemeentehuis is: 011 78 91 30. Bij afschakeling van zone 2 wordt het crisiscentrum gevestigd in het OCMW en het opvangcentrum in het parochiecentrum in Drieslinter. Het centraal telefoonnummer van het OCMW is: 011 88 86 60. In het crisis- en opvangcentrum zijn aanwezig: de burgemeester, de schepen van openbare werken, de noodplanambtenaar, de OCMW voorzitter, een commissaris van de politie (Astrid-verbinding), de technische dienst, een afgevaardigde van de Brandweer, een geneesheer en een verpleegster. Een chauffeur van de gemeente zal er eveneens stand-by zijn om personen in nood op te halen en naar het opvangcentrum te brengen.

In geval van afkoppeling zijn er voor een aantal gemeentelijke diensten bijzondere maatregelen genomen. De naschoolse kinderopvang van Stekelbees in Neerlinter en Wommersom bevinden zich beide in zone 5. Volgende maatregelen zijn van kracht op dagen van afkoppeling: De ouders worden verzocht om de kinderen ten laatste om 16 uur af te halen. Kinderen die om 16 uur niet werden afgehaald zullen overgebracht worden naar het opvangcentrum op het gemeentehuis. Dit is een uitzonderingsmaatregel. We vragen de ouders om hier zo weinig mogelijk gebruik van te maken. Landelijke Kinderopvang zal de ouders bij eventuele afkoppeling op voorhand nogmaals informeren over de afspraken.

Indien u ernstige problemen verwacht bij afkoppeling, bvb. personen die assistentie nodig zouden hebben (beademingstoestellen, …), is het best het gemeentebestuur op voorhand te contacteren via het nummer van de noodambtenaar (011 78 91 37), het mailadres luc.veldhaens@linter.be of via de burgemeester (burgemeester@linter.be – 0495 59 83 69).

Een speciale folder met alle afspraken en nuttige tips kan u hier downloaden.