15 februari 2017

Vervuiling terreinen van OC De Linde groter dan verwacht

De firma’s Jan De Nul Group en Envisan NV zijn op 6 februari 2017 gestart met de sanering van de vervuilde gronden van OC De Linde […]
14 april 2016

Federale regering schuift met taxshift de factuur door naar de gemeentebesturen

De federale regering besliste recent tot het verschuiven van belastingen, de zogenaamde taxshift. Deze taxshift zorgt echter ook voor aanzienlijke minderinkomsten voor de gemeentebesturen. Volgens de […]
1 juni 2015

Linter naar Grondwettelijk Hof tegen Programmawet federale regering

8 december 2014

Geeente in beroep tegen besluit betreffende de verdeelsleutel voor de kosten van de brandweer

Nadat de burgemeesters van de brandweerzone Oost geen akkoord konden bereiken over de verdeling voor de gemeentelijke dotaties aan de brandweerzone, nam de gouverneur op 20 […]
30 december 2013

Meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd. Belastingen blijven ongewijzigd.

De gemeenteraad keurde het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 goed. In tijden van dalende inkomsten en stijgende uitgaven is een budget in evenwicht geen eenvoudige […]
8 mei 2013

Linter ontvangt €136.910 uit Plattelandsfonds

Op initiatief van Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor plattelandsbeleid, werd een ontwerp van decreet betreffende een plattelandsfonds aan het Vlaams parlement ter goedkeuring voorgelegd. […]