26 oktober 2015

Procedure voor opstellen ruimtelijk uitvoeringsplan voor de sport- en recreatiezone opgestart

De gemeenteraad keurde vandaag het bestek goed voor het aanduiden van een ontwerpbureau voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan dat de creatie van een sport- […]
18 september 2014

Gemeente geeft negatief advies voor windmolenpark. Een totaalplan voor ruime regio is noodzakelijk.

Het college van Burgemeester en Schepenen van Linter boog zich vandaag over een standpunt ten aanzien van het projectvoorstel van Green Energy Dynamics voor de plaatsing […]
1 september 2014

Gemeente sluit samenwerkingsovereenkomst met IL voor realisatie bedrijventerrein

De gemeenteraad keurde een samenwerkingsovereenkomst met Interleuven voor de realisatie van een bedrijventerrein goed. Deze samenwerkingsovereenkomst betekent de start van een nieuw proces in de realisatie […]
30 augustus 2013

N-VA stuurt politie naar gemeenteschool

De politie kwam vandaag, na een klacht van de NV-A, langs in de gemeenteschool de Zandloper te Wommersom om een vaststelling te doen van de plaatsing […]
23 februari 2013

RUP Parkgebied Melkwezer goedgekeurd door de provincie Vlaams-Brabant

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de creatie van een parkzone in het centrum van Melkwezer goedgekeurd. Het RUP Parkgebied […]