Bijen op hotel in Vrije Basisschool De Regenboog
12 april 2016
Herdenking slachtoffers WOI en WOII
8 mei 2016
Bekijk alles

Federale regering schuift met taxshift de factuur door naar de gemeentebesturen

De federale regering besliste recent tot het verschuiven van belastingen, de zogenaamde taxshift. Deze taxshift zorgt echter ook voor aanzienlijke minderinkomsten voor de gemeentebesturen. Volgens de FOD Financiën bedragen deze op kruissnelheid voor de gemeente Linter ongeveer € 250.085,30 per jaar .

Uit ramingen blijkt dat Linter over de periode 2016-2022 ongeveer 1 miljoen euro minder inkomsten uit de aanvullende personenbelasting zal ontvangen ten gevolge van de effecten van de taxshift. De eerstvolgende drie jaar is de impact nog relatief beperkt, maar vanaf 2019 laat ze zich sterk voelen. Wanneer ze ten volle uitwerking heeft spreken we over een jaarlijkse minderopbrengst van ongeveer 270.000 euro.

Tijdens de huidige legislatuur zullen we de minderinkomsten nog kunnen opvangen zonder grote besparingen of aanpassing van de belastingen. Vanaf 2019 is de impact achter aanzienlijk en zal er moeten beslist worden hoe de gemeente dit verlies kan compenseren.

Anderzijds rekent de federale regering erop dat de taxshift ook positieve gevolgen heeft voor de gemeenten. Als er meer mensen werken, dan zijn er ook meer inkomsten, zo redeneert de regering. Het is echter maar de vraag of dit bewaarheid wordt, en of de eventuele extra inkomsten uit de toegenomen werkgelegenheid dit zullen kunnen compenseren.

Het is goed dat de regering maatregelen neemt die de werkgelegenheid stimuleren en de koopkracht van de mensen bevordert, maar anderzijds zou de regering er wel voor moeten zorgen dat ze met haar eigen beleidsbeslissingen de factuur niet doorschuift naar de lokale besturen.