Renovatie voetweg Kwadeplasstraat – Getestraat gerealiseerd met middelen uit Plattelandsfonds
12 december 2013
Gasnet in Molenweg.
31 december 2013
Bekijk alles

Meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd. Belastingen blijven ongewijzigd.

De gemeenteraad keurde het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 goed. In tijden van dalende inkomsten en stijgende uitgaven is een budget in evenwicht geen eenvoudige opdracht. De gemeente Linter is echter geslaagd in deze opdracht.

Een combinatie van besparingen, weloverwogen investeringen en een gezond financieel beheer van de voorbije jaren maken dat de gemeente een budget in evenwicht kan voorleggen, zonder drastische maatregelen te moeten nemen en waarbij de dienstverlening gegarandeerd blijft.

De besparingen werden vooral gerealiseerd op de werkingskosten van de gemeente, zoals een intensievere samenwerking tussen gemeente en OCMW die tot schaalvoordelen moeten leiden.

De komende zes jaar zal er voor ruim 8,5 miljoen euro geïnvesteerd worden. De belangrijkste investeringen zijn onderhoudswerken aan verschillende wegen, aanleg van voet- en fietspaden, dorpskernvernieuwing en de verbouwing van de gemeenteschool.

Ook de leninglast zal de komende jaren sterk dalen We hebben de voorbije jaren weinig nieuwe leningen aangegaan. Bovendien komen een reeks oude leningen te vervallen. Dit zorgt voor ademruimte in het gemeentelijk budget. We streven er naar om ook de komende zes jaar geen nieuwe leningen aan te gaan.

We hebben er ook bewust voor gekozen om de belastingdruk voor de inwoners draagbaar te houden. Daarom werd beslist om de belastingen ongewijzigd te laten op 8% aanvullende personenbelasting en 1.200 opcentiemen op de onroerende voorheffing. Ook alle andere belastingreglementen blijven identiek.