Gemeente sluit samenwerkingsovereenkomst met IL voor realisatie bedrijventerrein
1 september 2014
Natuurpunt krijgt beheer van 210ha natuur in Grote Getevallei
14 september 2014
Bekijk alles

Eerstesteenlegging sociale woningen Melkwezer

Vrijdag 12 september 2014 legden burgemeester Marc Wijnants en schepen van Wonen, Marleen Vannieuwenhuijsen, de eerste steen van 18 nieuwe sociale woningen te Melkwezer. De 18 woningen worden gebouwd in het centrum van Melkwezer door de Sociale Huisvestingsmaatschappij Landen. De eerste verhuringen zijn gepland voor november-december 2015. Het project omvat achttien huurwoningen met twee tot vier slaapkamers, rond een verkeersluw binnenplein.

Vlaanderen legt aan alle gemeenten een bindend sociaal objectief op. Dit wil zeggen dat de gemeente over een vastgesteld aantal sociale huurwoningen en koopwoningen dient te beschikken, evenals over een aantal sociale kavels. Linter dient tegen 2025 zeventig sociale huurwoningen, 17 sociale koopwoningen en 1 sociale kavel bijkomend te realiseren. Met de realisatie van het project te Melkwezer resteren er dus nog 52 te realiseren sociale huurwoningen. Voor de verdere realisatie van dit te behalen objectief is de gemeente vragende partij dat dit gerealiseerd zou worden door kleinschalige projecten die geïntegreerd zijn in de lokale samenleving.

De Sociale Huisvestingsmaatschappij van Landen is ondertussen gestart met het aanleggen van de inschrijvingslijst voor de nieuwe woningen te Melkwezer. Momenteel zijn er reeds 83 kandidaat-huurders voor het project te Melkwezer.

Voor de toewijzing van de woningen heeft Linter een lokaal toewijzingsreglement goedgekeurd dat de Sociale Huisvestingsmaatschappij moet toepassen wanneer zij de woningen toekent aan kandidaat huurders. Hierdoor wordt een deel van de woningen prioritair toegewezen aan kandidaat-huurders die reeds een binding hebben met de deelgemeente waar de woningen gelegen zijn, en de andere woningen worden prioritair toegewezen aan kandidaat-huurders die een binding hebben met de gemeente Linter, bvb. omdat ze in het verleden reeds een aantal jaar inwoner geweest zijn van onze gemeente of tijdens hun jeugd in Linter zijn opgegroeid. Na toepassing van deze voorrangregels wordt overgegaan tot toekenning aan andere kandidaat-huurders.