Restanten brug WOII gevonden bij wegenwerken Stationsstraat
24 augustus 2013
Fietslussen langs oorlogslinies
3 september 2013
Bekijk alles

N-VA stuurt politie naar gemeenteschool

De politie kwam vandaag, na een klacht van de NV-A, langs in de gemeenteschool de Zandloper te Wommersom om een vaststelling te doen van de plaatsing van tijdelijke klascontainers. Deze zouden volgens de N-VA zonder bouwvergunning geplaatst zijn.

Wij zijn verwonderd dat de N-VA de politie naar de school stuurt. Voor het plaatsen van tijdelijke constructies stelt de regelgeving immers dat deze vrijgesteld zijn van vergunning voor zover ze niet de maximale duur van 90 dagen overschrijdt. Deze periode verloopt pas op 26 november 2013. Pas indien de containers langer blijven staan is een stedenbouwkundige vergunning nodig.

De aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning werd op 12 augustus ingediend bij de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar en zal afgeleverd worden vooraleer de periode van vrijstelling van vergunning is verlopen. Het is dan ook heel spijtig dat N-VA een politiek spelletje wil spelen en de kinderen en leerkrachten van onze school hiervoor misbruikt.

Nadat op het einde van het vorig schooljaar duidelijk werd hoeveel klassen er tijdelijk dienden gehuisvest te worden in klascontainers heeft de gemeenteraad op 1 juli 2013 onmiddellijk de procedure voor de huur van containers opgestart. Op 16 juli was bekend welke leverancier de klascontainers mocht leveren. Nadat we van de leverancier alle plannen en technische fiches die noodzakelijk zijn om een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag te doen ontvangen hadden werd de aanvraag op 12 augustus ingediend bij de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Op 29 augustus 2013 werden de containers geplaatst. Deze zijn tot 26 november 2013 vrij van vergunning.

De containers zijn gemaakt uit brandwerende materialen en zijn voorzien van brandtoestellen. Alle draagconstructies, vloeren en plafonds hebben een brandweerstand van 60 minuten. Twee klassen zullen gebruik maken van deze containers tijdens de verbouwingswerken aan de school.