Regenboogvlag wappert in Linter
13 mei 2013
Wijziging subsidies verenigingen
1 juli 2013
Bekijk alles

Vernieuwing gemeentschool “De Zandloper” te Wommersom

De huidige schoolgebouwen van de gemeenteschool “De Zandloper” te Wommersom zijn verouderd en de school kampt met plaatsgebrek. Daarom besliste het gemeentebestuur een aantal jaren geleden om de school grondig te verbouwen. In een eerste fase werd reeds een nieuwe turnzaal gebouwd en een paar lokalen vernieuwd in de voorste blok van de school. Weldra worden ook de middenblok en de achterste blok van de site aangepakt.

Als gemeentebestuur streven we er altijd naar om kwalitatief onderwijs te bieden. Met de vernieuwde gebouwen zullen we beschikken over een moderne inrichting die beter tegemoetkomt aan de noden van een hedendaagse school. Zo wordt er bijvoorbeeld voorzien in ruimere lokalen, een grotere refter, meer sanitaire voorzieningen, voorzieningen voor moderne onderwijstechnologieën, een vernieuwde speelplaats, en dit alles rekening houdend met de meest recente normen en reglementeringen.

De werken zullen uitgevoerd worden in 4 fasen.  Een eerste fase betreft een aantal voorbereidende werken om er onder andere voor te zorgen dat alle andere gebouwen ook tijdens de werken voorzien blijven van nutsvoorzieningen. Vervolgens wordt de middenblok afgebroken en maakt deze plaats voor een nieuwbouw. Nadat de nieuwbouw gerealiseerd is zal de achterste blok grondig gerenoveerd worden. Tot slot worden er ook een aantal omgevingswerken uitgevoerd, zoals de vernieuwing van de speelplaats.

De werken starten tijdens de zomer van 2013 en zullen twee jaar duren. Tijdens de werken zullen twee klassen geherlocaliseerd moeten worden in de andere gebouwen van de school en twee andere klassen zullen ondergebracht worden in klascontainers. In samenspraak met de directie en leerkrachten wordt er alles aan gedaan om de hinder voor de leerlingen te beperken. Er zal ook bijzondere aandacht besteed worden aan de veiligheid op en rond de werf.

De vernieuwing betekent een hele investering. De kostprijs van de verbouwing wordt geraamd op ongeveer 3,5 miljoen euro. Zoals steeds zijn wij ook bij dit project op zoek gegaan naar  subsidies van andere partners. Omdat men rekening moet houden met een lange doorlooptijd van subsidieaanvragen voor schoolgebouwen, werd reeds een aantal jaren geleden een subsidie voor deze vernieuwing  aangevraagd bij de Vlaamse overheid. De te verwachten subsidie wordt geraamd op ongeveer 2 miljoen euro.

Meer nieuws? Lees ook onderstaande artikels uit de krant.

Het Laatste Nieuws, 18/06/2013

HLN_130618_school_WOM

Het Nieuwsblad, 25/06/2013

NB_130625_school_WOM