Peruviaanse delegatie bezoekt Grote Getevallei in Linter
13 maart 2015
Linter investeert in slimme camera’s
27 maart 2015
Bekijk alles

Linterse bibliotheek blijft behouden

Gemeenten zijn vanaf 2016 niet langer verplicht om een lokale bibliotheek in te richten. De Vlaamse regering geeft de gemeentebesturen meer autonomie om de subsidiemiddelen vrij te besteden. Gezien de budgettair moeilijke tijden vrezen vele bibliotheken dat de lokale besturen zouden kunnen beslissen om hun bibliotheek te sluiten.

Linter zal zijn openbare bibliotheek zeker nog behouden. De bibliotheek geeft immers mogelijkheden voor levenslang leren, culturele ontwikkeling van individuen, en is een belangrijk instrument in het stimuleren van de leesmotivatie bij jongeren.

In 2014  kende de bibliotheek 726 leners waarvan 323 volwassenen en 403 jeugd. Zij zorgden voor 15.968 ontleningen. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van de leeszaal en organiseert de bibliotheek bezoekdagen voor de lagere scholen en activiteiten voor de jeugd.

Hoewel de opkomst van het digitaal boek op termijn misschien wel een heroriëntering zal vergen van de bibliotheken heeft een laagdrempelige bibliotheek vandaag de dag zeker nog een meerwaarde voor elke burger die er toegang kan krijgen tot kennis, cultuur en informatie.