Eerstesteenlegging sociale woningen Melkwezer
12 september 2014
Gemeente geeft negatief advies voor windmolenpark. Een totaalplan voor ruime regio is noodzakelijk.
18 september 2014
Bekijk alles

Natuurpunt krijgt beheer van 210ha natuur in Grote Getevallei

Tijdens het feest van de Grote Ge(k)te op 14 september 2010 droeg de provincie Vlaams-Brabant het beheer van 210 hectare natuur in de Grote Getevallei over aan Natuurpunt. In het projectgebied ‘Grote Gete’ wordt gewerkt aan een ruim aanbod voor bezoekers via nieuwe wandel- en fietsroutes. Daarnaast geven de natuurgebieden ruimte voor natuurlijke overstromingen en voor bedreigde diersoorten als de kamsalamander en zomertortel. De overdracht werd mogelijk gemaakt dankzij overleg tussen de gemeentebesturen van Linter en Zoutleeuw, Regionaal Landschap Zuid-Hageland en de provincie Vlaams-Brabant.

De ontwikkeling van de natuurgebieden geeft Natuurpunt de kans om verder te werken aan de uitbouw van een eigen identiteit voor de streek. Het is hier goed om te wonen, te werken en te ontspannen – in een natuurlijke omgeving met veel afwisseling. In de komgronden in de ruwere, waterrijke vallei zullen grote grazers lopen, terwijl de valleiranden een idyllisch kleinschalig landschap vormen met oude haagkanten, kruidenrijke graslanden en poelen. Bijkomende troef is dat de natuurgebieden goed bereikbaar zijn vanuit Tienen, Sint-Truiden en Diest via de IJzerenweg, een oude spoorlijn.

Bedreigde diersoorten zoals kamsalamander, zomertortel, spotvogel en roodborsttapuit zullen door aangepaste natuurbeheer hun leefgebied gevoelig zien uitbreiden. Natuurpunt is voor de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Linter een waardevolle partner om dit beheer op zich te nemen. Natuurpunt werkt met professionele terreinbeheerploeg, die ondersteund wordt door plaatselijke vrijwilligersteams. Zo worden de omwonenden betrokken bij dit nieuwe natuurgebied. De provincie Vlaams-Brabant voorziet jaarlijks 45.000 euro als ondersteuning aan de terreinbeheerploegen van Natuurpunt.

Ook voor de omwonenden is de toekomst van de Grote Getevallei van groot belang. Niet alleen kan de natuurlijke omgeving als toeristische troef worden uitgespeeld. Door haar open karakter kan de vallei dienst doen als waterbuffer. Doordat het water hier vertraagd wordt bij hevige regenval, blijven meer gevoelige zones gespaard van wateroverlast.

Om het beheer van zo’n groot gebied te stroomlijnen, worden een beheercommissie en een coördinatiegroep opgericht. Daarin zitten de vrijwilligers van de lokale afdelingen van Natuurpunt, maar ook vertegenwoordigers van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland, van de provinciale diensten en van de betrokken gemeentes, waaronder dus ook de gemeente Linter.

Op het Grote Ge(k)te feest werd de overdracht aan Natuurpunt gevierd. Fietsen, draken, wandelingen, straattheater … Het waren maar enkele van de ingrediënten van het Getefeest. De massaal opgekomen menigte liet het zich smaken en genoot van het spektakel. Na de Drakenoptocht werd het kamsalamandergebied opgezweept met het tromgeroffel van Dynamo, de percussiegroep van Circus in Beweging. Onder een stralende zon verzamelden de kijklustigen zich rond de drankstandjes. Een deel van de opbrengst is bestemd voor het natuurgebied en de kamsalamander, een ander deel was ten voordele voor de gemeenteschool te Wommersom en de Vrije Basisschool van Neerlinter.