Nieuw wandelnetwerk: 250 km wandelplezier
13 september 2015
Beheersplan voor erfgoedsite Sint-Foillanuskerk van Neerlinter
28 oktober 2015
Bekijk alles

Procedure voor opstellen ruimtelijk uitvoeringsplan voor de sport- en recreatiezone opgestart

De gemeenteraad keurde vandaag het bestek goed voor het aanduiden van een ontwerpbureau voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan dat de creatie van een sport- en recreatiezone op het Kapelveld te Drieslinter mogelijk moet maken.

De gronden van het de toekomstige sport- en recreatiezone zijn gelegen in agrarisch gebied. Een herbestemming van deze gronden dient te gebeuren om de realisatie van het sport- en recreatiedomein mogelijk te maken. Een ontwerpbureau zal hiervoor een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) moeten opstellen.

Daarnaast zal het ontwerpbureau ook een inrichtingsplan opstellen. Er zijn uiteenlopende disciplines die van dit gebied gebruik zullen maken. We denken hierbij onder andere aan voetbalterreinen met bijhorende accommodatie, een paardensportterrein, Finse piste, petanquebanen, een multifunctioneel speelveld, enz. De opmaak van een inrichtingsplan is noodzakelijk om al deze losse onderdelen op een optimale en samenhangende manier op de zone te huisvesten. Hierbij zal ook de nodige aandacht besteed worden aan de ontsluiting van de zone, parkeergelegenheid en groen- en omgevingsaanleg.

De gemeente werd de voorbije weken reeds eigenaar van ruim twee hectare van de in totaal ongeveer acht hectare groot wordende sport- en recreatiezone. De gemeenteraad hechtte vandaag haar goedkeuring aan de aankoop van nog één hectare grond waardoor de gemeente ruim drie hectare grond in eigendom heeft. Voor de resterende oppervlakte zijn er onderhandeling gaande over een onderhandse verkoop. Waarschijnlijk zullen niet alle gronden echter in onderling overleg verworven kunnen worden. Daarom wordt aan het ontwerpbureau ook de opdracht gegeven om een onteigeningsplan op te stellen.