Vernieuwing gemeentschool “De Zandloper” te Wommersom
25 juni 2013
Eigendomsrecht pastorij Wommersom geregeld
5 juli 2013
Bekijk alles

Wijziging subsidies verenigingen

In het verleden werden alle verenigingen, met uitzondering van de jeugd- en sportverenigingen, gesubsidieerd via de cultuurraad. Voortaan worden de bestaande erkende verenigingen van de cultuurraad opgesplitst de cultuurverenigingen enerzijds en de welzijns- en seniorenverenigingen anderzijds. De cultuurverenigingen blijven gesubsidieerd via de cultuurraad. De welzijns- en seniorenverenigingen worden voortaan gesubsidieerd door de welzijns- en seniorenadviesraad. Elke raad heeft nu een apart subsidiereglement.

Het subsidiereglement van de cultuurraad wordt ook op een aantal punten aangepast waardoor we de beoordeling van elke werking objectiveren en beter rekening houden met de verscheidenheid tussen de verenigingen. We vereenvoudigen ook de indiening van het werkingsverslag op basis waarvan de subsidies worden toegekend.

De welzijns- en seniorenadviesraad stelde een subsidiereglement op bestaande uit een basispremie en een bijkomende subsidie via een puntensysteem. De subsidies worden eveneens toegekend op basis van een werkingsverslag.

De subsidiereglementen van de jeugdverenigingen en de sportverenigingen blijven ongewijzigd.

Het totale budget aan subsidies dat verdeeld wordt door de cultuurraad en de welzijns- en seniorenadviesraad wordt ook licht opgetrokken. Samen met de subsidies van de sportraad en de jeugdraad verdeelt de gemeente zo jaarlijks € 20.000 € aan de talrijke verenigingen in Linter.