Procedure voor opstellen ruimtelijk uitvoeringsplan voor de sport- en recreatiezone opgestart
26 oktober 2015
Linter gaat dorpspleinen herinrichten
4 november 2015
Bekijk alles

Beheersplan voor erfgoedsite Sint-Foillanuskerk van Neerlinter

De gemeente Linter laat een beheersplan opstellen voor de erfgoedsite van de Sint-Foillanuskerk en het ommuurd kerkhof van Neerlinter. Een ontwerper zal in samenspraak met de gemeente, de kerkfabriek en het Agentschap Onroerend Erfgoed dergelijk plan uitwerken.

Bij het in stand houden van onroerend erfgoed is het belangrijk na te denken over het beheer van het beschermd erfgoed op lange termijn. In een beheersplan wordt deze lange termijnvisie geconcretiseerd en wordt onder meer vastgelegd welke werkzaamheden waar en wanneer nodig zijn om de erfgoedwaarde te bewaren voor de toekomst.

In het beheersplan zal onder andere bijzondere aandacht uitgaan naar het herstel van de kerkhofmuur. Deze is beschadigd door instabiliteit. Door het opstellen van een beheersplan kan de gemeente aanspraak maken op subsidies van de Vlaamse overheid voor het herstel van deze muur.

Het hebben van een door het Agentschap Onroerend Erfgoed goedgekeurd beheersplan is een voorwaarde voor het bekomen van subsidies voor werken aan beschermd erfgoed. Aangezien het herstel van de muur een dure aangelegenheid is willen we zeker alle kansen grijpen om subsidies voor de werkzaamheden te bekomen. Deze subsidies kunnen oplopen tot 80 procent van de kostprijs.

Vooraleer er tot effectieve herstellingswerken aan de kerkhofmuur kan overgegaan worden zal er echter nog wat tijd voorbij gaan. Er zijn immers wachtlijsten bij de Vlaamse overheid voor premies voor restauratie en onderhoud van beschermd erfgoed.