Meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd. Belastingen blijven ongewijzigd.
30 december 2013
Voorstelling thriller “Weerklank” van Bruno Buteneers
7 maart 2014
Bekijk alles

Gasnet in Molenweg.

De N-VA-fractie voegde een punt toe aan de dagorde van de gemeenteraad betreffende de aanleg van een gasnet in de Molenweg te Drieslinter. Recent werd in een deel van de Molenweg, nl. vanaf het kruispunt met de Grote Steenweg tot aan de voetbalterreinen, een gasnet aangelegd.

De N-VA-fractie vindt het niet kunnen dat de gasleiding in de rest van de straat niet werd aangelegd en dat deze mensen uit de boot vallen en verwijt het bestuur van discriminatie. Daarom vragen ze om onmiddellijk de gasleiding door te trekken tot op het einde van de Molenweg en om een rondvraag te organiseren in alle straten van Linter om na te gaan waar nood is aan bijkomende gasleidingen.

Schepen van Openbare Werken Andy Vandevelde reageert: “Recent werd inderdaad in een deel van de Molenweg een gasleiding aangelegd door Infrax. Deze werd aangelegd ten behoeve van een privé-verkaveling en werd betaald door de privé-verkavelaar. De gemeente komt hier niet in tussen. Investeringen in aanleg van gasnetten worden door Infrax autonoom gepland aan de hand van hun investeringsprogramma. Iedereen in de Molenweg, die in het verleden een aanvraag voor een gasaansluiting zou gedaan hebben en hierop nog geen antwoord gehad heeft kan dit best melden aan Infrax. Inwoners die nog geen aanvraag gedaan hebben maar toch een aansluiting wensen kunnen dit aanvragen via de normale procedure. Infrax heeft ons beloofd dat, indien er voldoende aanvragen zijn, het investeringsprogramma mogelijks kan aangepast worden. Infrax bekijkt haar investeringsprogramma  autonoom op basis van de aanvragen die ze ontvangen.”