Tweede editie Relax & Run heeft oog voor het milieu en lokale hoeveproducten
15 mei 2017
GBS De Zandloper Melkwezer wint inzamelactie lege batterijen
20 november 2017
Bekijk alles

Gemeente en Linterse scholen organiseren zwerfvuilactie

Het gemeentebestuur van Linter en de de Linterse scholen organiseerden op 21 september 2017 een zwerfvuilactie. De actie kadert binnen de Vlaamse Handhavingsweek en de inspanningen van de gemeente Linter in kader van de zwerfvuilproblematiek. Ook de politiezone LAN, de afvalintercommunale EcoWerf en het Regionaal Landschap Zuid-Hageland werken mee aan de acties.
Ruim 200 leerlingen van de Vrije Basisschool De Regenboog en de gemeentelijke basisschool De Zandloper verzamelden samen met medewerkers van het gemeentebestuur zwerfvuil langsheen verschillende trajecten in de gemeente. “Jaarlijks verzamelt de Groendienst van de gemeente honderden kilo’s zwerfvuil en sluikstort”, zegt schepen van milieu Linda Verdeyen. “Vaak gaat het om klein afval, zoals sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten of blikje, die we nonchalant en zonder er bij stil te staan op straat weggooien, maar al even vaak gaat het over grotere materialen, zoals autobanden, huisvuilzakken, en zelfs elektrische toestellen, die bewust gedumpt worden in de bermen.”
Tijdens de Vlaamse Handhavingsweek gaan handhavers in heel Vlaanderen op pad om op te treden tegen zwerfvuil en sluikstorten, intensief toezicht te houden en overtredingen vast te stellen. “We zetten niet alleen in op repressieve maatregelen maar willen ook werken aan de bewustwording en verantwoordelijkheidszin”, vertelt schepen van Openbare Werken Andy Vandevelde. “Via allerlei spelletjes, demonstraties en verschillende sprekers, maakten de leerlingen daarom ook op een educatieve manier kennis met de problematiek en de gevolgen van zwerfvuil en sluikstort voor mens en dier.”
De gemeente Linter wil op verschillende manieren werken aan de bewustwording omtrent zwerfvuil en sluikstort. “Naast de opruimactie met de scholen worden in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant acties ondernomen specifiek gericht op zwerfvuil langsheen de trage wegen. Her en der zullen speciale borden opduiken om mensen bewust te maken van de problematiek”, aldus schepen van Trage Wegen Sonja Petitjean.