Wandelnetwerk Getevallei is Belgische Wandelroute van het jaar
27 februari 2016
Bijen op hotel in Vrije Basisschool De Regenboog
12 april 2016
Bekijk alles

Gronden van OC De Linde worden gesaneerd

Uit onderzoek is gebleken dat de terreinen van ontmoetingscentrum De Linde in Linter vervuild zijn. De oude fabriekshallen waarin het ontmoetingscentrum en de gebouwen de dienst Openbare Werken van de gemeente gevestigd zijn, werden vroeger gebruikt door een verffabriek. Wellicht is de verontreiniging daar een gevolg van. De omwonenden lopen geen gezondheidsrisico, maar de terreinen moeten wel gesaneerd worden. De gemeenteraad start nu de procedure op voor de aanduiding van een firma die de sanering van de vervulde gronden moet uitvoeren.

De complex aan de Ranbergstraat te Neerlinter – een voormalige verffabriek – werd eind jaren 80 gekocht door het toenmalige gemeentebestuur van burgemeester Stef Goris om er een ontmoetingscentrum en de gemeentelijke dienst Openbare Werken in onder te brengen.

Er is toen geen bodemonderzoek uitgevoerd. De wetgever schreef toen nog niet voor dat er een bodemattest beschikbaar moest zijn bij een aankoop. Maar eigenlijk had het gemeentebestuur toen reeds kunnen vermoeden dat de grond wel eens verontreinigd zou kunnen zijn.

Toen de werkmannen van de dienst Openbare Werken op gekleurde grond stootten en een geur van tinner waarnamen, vreesden ze gevaar voor hun gezondheid en werd er een bodemonderzoek opgestart. De resultaten wezen uit dat er benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen in de gronden aanwezig was. Dat zijn stoffen die worden gebruikt als oplosmiddel. Daarnaast is er ook een beperktere vervuiling vastgesteld van een defecte stookolietank.

De omwonenden en de werknemers lopen geen gezondheidsrisico. Maar we kunnen de situatie zo ook niet laten. Er bestaat een verspreidingrisico. Een sanering is dus verplicht. De gemeenteraad start daarom nu de procedure op om een firma aan te stellen die de gronden zal moeten saneren. De kosten voor de sanering worden geraamd op een kleine 200.000 euro. Hiervoor bekwam de gemeente reeds een akkoord van OVAM voor een subsidie van 75.614 euro.

De sanering zal uitgevoerd worden in de eerste helft van 2017, en nemen enkele maanden in beslag. Tijdens die periode zal de dienst Openbare Werken van de gemeente elders gehuisvest moeten worden. Momenteel lopen er gesprekken voor de huur van een loods als tijdelijk alternatief. Ook de feestzaal zal vermoedelijk omwille van veiligheidsreden tijdens het uitvoeren van de werken enige tijd niet bruikbaar zijn voor activiteiten. Het gemeentebestuur zal er alles aan doen om de hinder voor de verenigingen die gebruik maken van het ontmoetingscentrum tot een strikt minimum te beperken.