Beheersplan voor erfgoedsite Sint-Foillanuskerk van Neerlinter
28 oktober 2015
Gemeentelijk bos te Neerlinter krijgt opknapbeurt
28 november 2015
Bekijk alles

Linter gaat dorpspleinen herinrichten

De gemeente Linter gaat de dorpspleinen van Wommersom, Drieslinter en Neerlinter herinrichten. Vooraleer tot een definitief ontwerp te komen zal er overleg met de bewoners georganiseerd worden.

De gemeente Linter wil de komende jaren werk maken van een herinrichting van drie dorpspleinen. De herinrichting van de pleinen in Wommersom en Drieslinter is voorzien in 2016. In 2017 volgt dan het dorpsplein in Neerlinter.

Met de herinrichting willen we de dorpspleinen fraaier en aangenamer maken. Het moet een aantrekkelijke plaats worden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten in een groenere omgeving, waar tegelijkertijd aandacht blijft voor voldoende parkeergelegenheid. Door het aanbrengen van zitbanken, vlaggenmasten, grastegels, bomen en andere inrichtingselementen kunnen we de omgeving opwaarderen.

Een ontwerpbureau legt momenteel de laatste hand aan een eerste schets van een mogelijke herinrichting. Deze voorontwerpen zullen in de komende maanden voorgelegd worden aan de bewoners. In elk van de drie deelgemeenten zal een overlegvergadering georganiseerd worden om te horen wat de opmerkingen en suggesties van de inwoners zijn. Op deze manier kunnen we samen over deze projecten nadenken om zo tot een algemeen gedragen ontwerp te komen.