Fusies van gemeenten om bestuurskracht te verhogen? Linter bewijst dat het anders kan!
11 december 2013
Meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd. Belastingen blijven ongewijzigd.
30 december 2013
Bekijk alles

Renovatie voetweg Kwadeplasstraat – Getestraat gerealiseerd met middelen uit Plattelandsfonds

Vandaag gaf Vlaams minister-president Kris Peeters in de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid in het Vlaams Parlement uitgebreid toelichting bij het Plattelandsfonds. Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Plattelandsbeleid, voorziet in het kader van het Plattelandsfonds 2013 namelijk in de financiële ondersteuning van 50 plattelandsgemeenten voor de uitvoering van projecten die één of meer plattelandsdoelstellingen realiseren.

Ook Linter heeft projecten ingediend voor activatie van middelen uit het Plattelandsfonds. En een eerste project is zonet gerealiseerd. Het project betreft de renovatie van voetweg 59, dewelke de verbinding realiseert tussen de Kwadeplasstraat en de Getestraat te Neerlinter. Het betreft een verharde trage weg die reeds een aantal jaren  in zeer slechte staat was, waardoor er reeds verscheidene ongevallen gebeurd zijn met wandelaars en fietsers. Deze voetweg wordt veelvuldig gebruikt door wandelaars en fietsers die deze weg, in combinatie met weg 25, als trage verbinding tussen de kern van Neerlinter en de toeristische fietsroute langs de oude spoorwegbedding gebruiken.  Voor de vernieuwing bekwam Linter € 34.000 aan middelen uit het Plattelandsfonds.

Daarnaast werden nog twee andere projecten ingediend en goedgekeurd voor middelen uit het Plattelandsfonds. Zo zal in 2014 een deel van de Rattenstraat (vanaf het kruispunt met de Heirbaan tot aan de grens met Zoutleeuw) heraangelegd worden. De Rattenstraat te Drieslinter bevindt zich momenteel in zeer slechte staat en is aan een volledige heraanleg toe. Momenteel betreft het een straat aangelegd in diverse materialen, gaande van beton, breekpuin, tot onverharde ondergrond. Deze straat wordt niet alleen gebruikt door de bewoners en landbouwers voor het bereiken van aangrenzende landbouwgronden, maar is eveneens een belangrijke verbinding voor fietsers en wandelaars vanuit het noorden (Zoutleeuw en Kortenaken) via de aansluitende straten naar de fietsroute langs de Oude Spoorweg. Met de heraanleg van de Rattenstraat wenst het gemeentebestuur opnieuw een veilige straat ter realiseren die gebruikt kan worden door bewoners en landbouwers, maar die eveneens een veilige en comfortabele situatie biedt aan de vele wandelaars en fietsers die gebruik maken van deze verbinding.

De Eendenstraat en de Cartuyvelstraat zullen eveneens met middelen van het Plattelandsfonds aangepakt worden en krijgen een nieuwe toplaag asfalt. Deze werken zijn eveneens gepland voor 2014.

Met het Plattelandsfonds wil Minister-president Kris Peeters tegemoet komen aan de uitdagingen waar tal van plattelandsgemeenten voor staan. Als behoeders van de open ruimte hebben zij een uitermate belangrijke rol, maar net het vrijwaren van die open ruimte brengt een aanzienlijke kost mee of leidt ertoe dat deze gemeenten minder inkomsten kunnen genereren. Met deze middelen  geeft de Minister-president hen een steun in de rug.