Veilige fietspaden langsheen Landenstraat en Geldenakenstraat op lange baan geschoven door Vlaams Gewest
25 augustus 2016
Extra ondersteuning van de kinderopvanginitiatieven en de voor- en naschoolse kinderopvang
30 december 2016
Bekijk alles

Riolerings- en wegeniswerken in Kiezelstraat stap dichterbij

De gemeenteraad keurde plannen goed voor grondinnames langsheen de Kiezelstraat te Drieslinter. Hiermee wordt een er een nieuwe  stap gezet richting effectieve uitvoering van  broodnodige werken in de straat die zich reeds geruime tijd in slechte staat bevindt.

De riolerings- en wegeniswerken in de Kiezelstraat is een dossier dat reeds verschillende jaren aansleept. Daar de bestaande riolering volledig stuk is dient er een nieuwe riolering aangelegd te worden. De aanleg van nieuwe riolering is een bevoegdheid van de rioolbeheerder RIOBRA. De gemeente mag zelf geen rioleringswerken uitvoeren.

Daarom werd er in 2008 een samenwerkingsovereenkomst met Riobra afgesloten. Riobra zou instaan voor het aanleggen van een nieuwe riolering. De gemeente heeft zich geëngageerd om gelijktijdig het wegdek te vernieuwen. Omwille van allerlei factoren, o.a. omwille van gewijzigde plannen en inzichten van Aquafin, is Riobra nog steeds niet kunnen overgaan tot de effectieve uitvoering van deze werken.

De voorbije maanden heeft de Vlaamse Milieumaatschappij het ontwerp goedgekeurd en heeft ook minister Joke Schauvliege een financiële bijdrage van het Vlaams Gewest in de kosten toegekend. De gemeenteraad heeft nu de innemingsplannen goedgekeurd voor de verwerving van 1.830 m² gronden voor de aanleg van een gracht.

Momenteel voert een onderhandelaar gesprekken met de eigenaars van een aantal landbouwgronden voor de grondafstand voor de aanleg van de gracht. In het voorjaar van 2017 zal er een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden en zal de procedure voor de aanstelling van een aannemer opgestart worden. Verwacht wordt dat de werken dan in het najaar van 2017 kunnen starten.

Wij begrijpen de ergernis bij de bewoners en weggebruikers van de Kiezelstraat over de zeer trage gang van zaken. Ook wij zijn niet gelukkig met het feit dat dit reeds jaren aansleept. Het  gemeentebestuur heeft de voorbije jaren constant druk gelegd op alle betrokkenen voor vooruitgang in het dossier. Factoren die we zelf niet in de hand hebben zorgden echter steeds voor vertraging. We hopen dat de grondverwerving nu vlot verloopt en er snel kan overgegaan worden tot de uitvoering van de noodzakelijke werken.

Uiteraard zullen de bewoners van de Kiezelstraat nog voor de aanvang van de werken worden uitgenodigd op een informatievergadering om het verloop van de werken te bespreken en praktische afspraken te maken.