Gemeentebestuur ontvangt Apostolisch Nuntius Monseigneur Giacinto Berloco
13 december 2014
Kinderen Stekelbees Linter bouwen eigen groene ruimte
4 maart 2015
Bekijk alles

Stand van zaken herstel kerkhofmuur Neerlinter

Tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 23 februari 2015 gaf schepen van Openbare Werken Andy Vandevelde een stand van zaken over het dossier betreffende het herstel van de kerkhofmuur te Neerlinter.

Omwille van stabiliteitsproblemen kwam in 2013 een deel van de beschermde kerkhofmuur van de Sint-Foillanuskerk te Neerlinter los te zitten. De muur wordt momenteel ondersteunt omdat de druk van de achterliggende grond te groot is. Ontwerpbureau Technum heeft in opdracht van de gemeente een voorstel tot herstel uitgewerkt. Dit voorstel voorzag in het afbreken van de bestaand keermuur, het plaatsen van een nieuwe prefab keermuur en vervolgens de bestaande muur terug op metsen met gebruik van de gerecupereerde stenen. Op die manier kon het bestaande uitzicht van de muur behouden blijven.

Het Agentschap Onroerend Erfgoed verkiest echter een andere methode, met name het verankeren van de bestaande muur met grondankers omdat zo de ondergrond niet verstoort wordt. Aan de bestaande muur mag volgens Onroerend Erfgoed ook niet geraakt worden. Uit onderzoek van Technum blijkt echter dat deze optie niet wenselijk is omdat de huidige muur een zodanig onsamenhangend karakter heeft waardoor er geen degelijke oplossing met grondankers kan geboden worden. Ondertussen heeft het ontwerpbureau een nieuw voorstel uitgewerkt waarmee we tegemoet trachten te komen aan de bezorgdheden van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Dit dossier wordt momenteel gefinaliseerd en zal op korte termijn opnieuw overlegd worden met Onroerend Erfgoed. Na hun fiat zal dan een subsidiedossier worden opgesteld.

In het nieuwe ontwerp zal er dus niet geraakt worden aan de bestaande muur. Dit wil zeggen dat de muur vooraan over de ganse lengte moet gestut worden en dat er achteraan in kleine loten moet uitgegraven worden om vervolgens een nieuwe betonnen muur te storten. Het werk zal telkens in stukken van één à twee meter uitgevoerd moeten worden. Deze werkwijze impliceert wel een veel hogere kostprijs dan het oorspronkelijk voorstel van de gemeente.

Wij beseffen ook dat de huidige situatie hinder meebrengt voor de voetgangers die niet meer langs de kerkhofmuur kunnen passeren. Wij willen echter de kostprijs zo beperkt mogelijk houden en daarom is het noodzakelijk dat alle mogelijke opties voldoende doorgenomen worden met Onroerend Erfgoed. De vraag van Onroerend Erfgoed naar het behoud van de erfgoedwaarde, welke we zeker niet in twijfel trekken, willen we immers verzoenen met de doelstelling van het gemeentebestuur om spaarzaam om te springen met de beperkte financiële middelen van de gemeente.