Herdenking slachtoffers WOI en WOII
8 mei 2016
Riolerings- en wegeniswerken in Kiezelstraat stap dichterbij
29 december 2016
Bekijk alles

Veilige fietspaden langsheen Landenstraat en Geldenakenstraat op lange baan geschoven door Vlaams Gewest

In 2007 beslisten de gemeente Linter en het Vlaams Gewest om fietspaden aan te leggen langsheen de Landenstraat en de Geldenakenstraat. Vlaams parlementslid Katrien Partyka (CD&V) ondervroeg Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) over de stand van zaken.

Met de aanleg van fietspaden langsheen de Landenstraat en de Geldenakenstraat wenst het gemeentebestuur een veilige fietsverbinding te realiseren tussen de kernen van Orsmaal, Neerhespen en Overhespen. Het Vlaams Gewest engageerde zich ten opzichte van de gemeente Linter om 100% subsidies toe te kennen voor de aanleg van de fietspaden langsheen beide gewestwegen. Tot op heden zijn er nog steeds geen goedgekeurde plannen door het Vlaams Gewest.

In zijn antwoord laat minister Weyts (N-VA) weten dat er “binnen de beschikbare budgetten soms moeilijke keuzes moeten gemaakt worden. Een mogelijkheid tot versnelde uitvoering bestaat er dan ook in dat de gemeente het heft in eigen handen neemt en samen met de overname van de weg de nodige investeringen realiseert.”

Schepen van Openbare Werken Andy Vandevelde (CD&V) betreurt deze houding en stelt zich vragen over de geloofwaardigheid van de engagementen van de Vlaamse overheid. “Zovele jaren later moeten we vernemen dat we ofwel nog jaren moeten wachten op subsidies, ofwel alles zelf maar moeten financieren. Dit is niet meer serieus,” zegt schepen Vandevelde.

De kosten voor de aanleg van beide fietspaden worden geraamd op 2,1 miljoen euro. De gemeente maakte reeds kosten voor het ontwerp van de plannen. “Dergelijke grote investering kunnen wij niet op korte termijn, bovenop de reeds geplande investeringen, ten laste van het gemeentelijk budget nemen. Ondanks de goede intenties van minister Weyts om te investeren in veilige fietsverbindingen langsheen gewestwegen, voelen wij ons als gemeente in de steek gelaten door de Minister”, aldus nog schepen Vandevelde.