Extra ondersteuning van de kinderopvanginitiatieven en de voor- en naschoolse kinderopvang
30 december 2016
De Paashaas stapt in het huwelijksbootje
13 april 2017
Bekijk alles

Vervuiling terreinen van OC De Linde groter dan verwacht

De firma’s Jan De Nul Group en Envisan NV zijn op 6 februari 2017 gestart met de sanering van de vervuilde gronden van OC De Linde te Linter. Meteen werd al duidelijk dat de vervuiling groter blijkt te zijn dan verwacht.

“Tijdens het opbreken van de betonvloer van de open loods werden maar liefst 11 ondergrondse tanks ontdekt.  Enkele tanks werden reeds geopend en sommige bleken nog grotendeels gevuld te zijn met schadelijke producten.  De tanks worden nu gereinigd en verwijderd. Vervolgens zal de grond eronder uitgegraven worden en zal ook duidelijk zijn of er onder de tanks nog andere vervuiling kan vastgesteld worden”, aldus schepen van Openbare Werken Andy Vandevelde.

De kosten voor de sanering werden geraamd op 150.000 euro, plus kosten voor voorafgaandelijk onderzoek en voor de tijdelijke huisvesting van de dienst Openbare Domeinen van de gemeente.  De gemeente ontvangt een maximum subsidie ten bedrage van 75.614 euro.

Schepen Vandevelde maakt zich zorgen over de kosten van de sanering: “Wat de exacte invloed is van deze extra vervuiling op de kostprijs van de sanering wordt nog berekend, maar het is nu al duidelijk dat de kosten hoger zullen uitvallen dan voorzien. De gemeente nam reeds contact met OVAM om te bekijken of ze aanspraak kan maken op bijkomende subsidies. Dit werd echter door OVAM negatief beantwoord. De gemeente zal dus volledig zelf moeten opdraaien voor de bijkomende kosten.”

Het complex aan de Ranbergstraat te Neerlinter – een voormalige verffabriek – werd begin jaren 90 gekocht door het toenmalige gemeentebestuur van burgemeester Stef Goris om er een ontmoetingscentrum en de gemeentelijke dienst Openbare Werken in onder te brengen. Nadien bleek dat de terreinen aan de Ransbergstraat te Neerlinter vervuild waren.

Tijdens de laatste gemeenteraad uitte ook CD&V-fractieleider Jonas Michiels reeds zijn bezorgdheid over de kostprijs van de sanering. “De enorme kost voor deze sanering is het gevolg van verkeerde keuzes uit het verleden. Wat indien de vervuiling groter is dan verwacht. Dan zal het voorziene budget niet volstaan”, aldus het jongste gemeenteraadslid.