RUP Parkgebied Melkwezer goedgekeurd door de provincie Vlaams-Brabant
23 februari 2013
Bekijk alles

Klacht bij gouverneur door N-VA over aantal gemeenteraden 2012

Gemeenteraadslid Helga Delvaux diende, namens de N-VA, een klacht in bij Gouverneur Lodewijk De Witte, omdat er in 2012 slechts negen gemeenteraden werden georganiseerd, terwijl het decreet bepaalt dat er minstens tien gemeenteraden per jaar moeten georganiseerd worden. Om redenen van behoorlijk bestuur vraagt zij uitdrukkelijk om het door de wet aantal voorgeschreven gemeenteraden te respecteren.

In de loop van 2012 vonden er inderdaad 9 zittingen van de gemeenteraad plaats. Tijdens alle voorgaande jaren van de legislatuur werden er telkens 10 gemeenteraadszittingen georganiseerd.

Het vaststellen van een minimumaantal zittingen van de gemeenteraad had als doel de gemeentelijke democratie te versterken en de gemeenteraadsleden voldoende kansen te geven om te participeren aan het beleid. Wij delen deze visie van een sterke gemeentelijke democratie met betrokkenheid van alle raadsleden. Het feit dat we tijdens gans de legislatuur, weliswaar met uitzondering van 2012, jaarlijks 10 gemeenteraadszittingen georganiseerd hebben, geeft blijk van de waardering voor de democratische rol die de gemeenteraad te spelen heeft.

In 2012 heeft het zich voorgedaan dat er onvoldoende agendapunten en dossiers waren om nog een tiende gemeenteraad te organiseren. Wij vonden het niet opportuun om een formalistische gemeenteraad te organiseren waarbij er slechts één punt op de agenda stond. Dit zou het vertrouwen van de bevolking in de politiek alleen maar ten slechte komen. Bovendien zou de betaling van de zitpenningen van de raadsleden voor dergelijke formalistische gemeenteraad financieel onverantwoord zijn.

We menen dat wij, ondanks het feit dat er in 2012 uitzonderlijk één gemeenteraad te weinig is georganiseerd, gans de legislatuur de principes van betrokkenheid en democratie niet geschaad hebben. Desalniettemin blijven wij er naar streven om jaarlijks tien zittingen te organiseren, zoals bepaald in het Gemeentedecreet.