Herinrichting 't Kareeltje genomineerd voor Koesterster 2013. Breng uw stem uit voor Linter!
25 maart 2014
Eerstesteenlegging sociale woningen Melkwezer
12 september 2014
Bekijk alles

Gemeente sluit samenwerkingsovereenkomst met IL voor realisatie bedrijventerrein

De gemeenteraad keurde een samenwerkingsovereenkomst met Interleuven voor de realisatie van een bedrijventerrein goed. Deze samenwerkingsovereenkomst betekent de start van een nieuw proces in de realisatie van een lokaal bedrijventerrein, waarmee de gemeente de lokale handel extra kan ondersteunen en waardoor er ook oplossingen geboden worden voor Linterse handelaars die met uitbreidingsproblemen kampen.

De gemeente heeft voor Interleuven als partner om haar te begeleiden in het ganse proces aangezien zij een uitgebreide expertise hebben in de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Tijdens heel dit proces zal voorzien worden in regelmatig overleg met belangrijke partners zoals de GECORO en de Middenstandsraad.

Een eerste stap is de zoektocht naar een geschikte locatie zijn. Hiertoe zal een locatieonderzoek gevoerd moeten worden waarbij verschillende alternatieven bekeken worden, waarna er, in overleg met de hogere overheden, een beslissing genomen kan worden over de exacte locatie.

Interleuven  zal vervolgens zorgen voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan om de locatie ruimtelijk te bestemmen als bedrijvenzone, de verwerving van de gronden, de inrichting van het terrein, het opstellen van een inrichtings- beheers- en uitgifteplan, en de verkoop van de bedrijfsgronden overeenkomstig de voorschriften van het RUP en het beheers- en uitgifteplan. Dit alles zal gebeuren in nauw overleg met de gemeente.

De samenwerkingsovereenkomst bepaalt eveneens welke partner welke kosten ten laste neemt. De gemeente neemt de kosten ten laste voor het vooronderzoek (locatiebepaling). De kosten voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein (RUP, verwerving, inrichtings-, beheers- en uitgifteplan, aan te leggen infrastructuur en groenvoorziening, …) zijn ten laste van Interleuven.