Klacht bij gouverneur door N-VA over aantal gemeenteraden 2012
20 februari 2013
Gemeente werkt aan trage wegen
28 februari 2013
Bekijk alles

RUP Parkgebied Melkwezer goedgekeurd door de provincie Vlaams-Brabant

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de creatie van een parkzone in het centrum van Melkwezer goedgekeurd.

Het RUP Parkgebied Melkwezer wijzigt de bestemming van de bestaande groenzone, rondom het ’s Hertogenhof-gebouw, in het centrum van Melkwezer, in parkgebied. Momenteel is deze zone in de gewestplannen nog ingekleurd als bouwgrond. Hiermee wordt de doelstelling uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan om de zone te behouden als bouwvrij gebied in het centrum van Melkwezer verankerd in de verordenende bestemmingsplannen en blijft het terrein ook op lange termijn van bebouwing gevrijwaard.

Door de wijziging in parkgebied kunnen we de grote open ruimte tussen de beeldbepalende waardevolle gebouwen in het centrum van Melkwezer bestendigen. De open ruimte blijft hierdoor beschikbaar voor allerhande sociale en culturele activiteiten. Hier kan onder andere de jeugdvereniging verder terecht voor het organiseren van haar activiteiten. Het grasveld kan ook dienen voor informele recreatie voor de inwoners van het dorp of voor het organiseren van kleinschalige socioculturele activiteiten.