8 mei 2013

Linter ontvangt €136.910 uit Plattelandsfonds

Op initiatief van Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor plattelandsbeleid, werd een ontwerp van decreet betreffende een plattelandsfonds aan het Vlaams parlement ter goedkeuring voorgelegd. […]