Andy (°1979) is sedert 2001 actief in de Linterse politiek. Zijn eerste stappen zette hij als partijvoorzitter, vervolgens werd hij gemeenteraadslid en sedert 2009 is hij schepen van Openbare Werken, Begroting, Financiën en Ruimtelijke Ordening. Lokale politiek is de manier om je steentje bij te dragen tot een aangename plaats om te leven, wonen en werken.

Lokale politiek is de manier om je steentje bij te dragen tot een aangename plaats om te leven, wonen en werken. Het geeft ook enorm veel voldoening wanneer je een oplossing kan bieden voor dagdagelijkse problemen van mensen. Hier lees je alvast de aandachtspunten waar ik me in het bijzonder wil voor inzetten.


Jongeren zijn de toekomst

Jongeren zijn synoniem met toekomst. Onze economie is kennisgedreven. Hogere studies zijn cruciaal. Daarom versterken we het onderwijs. Boekenwijsheid is echter niet alles. Jongeren met ondernemerszin moeten we belonen. Daarom is het belangrijk dat studenten de smaak van het ondernemen te pakken krijgen. Een tijdelijke vrijstelling van bijdragen voor studenten die in bijberoep een bedrijf oprichten zet hen op de goede weg. We moeten ook de reglementering op studentenarbeid flexibeler maken.

Vlotte mobiliteit

Dagelijks staan velen in de file richting Brussel. Spits- en weefstroken op de E40 en E314 zorgden al voor verbetering. Maar er is nog werk. We gaan voor een optimalisatie van de ring rond Brussel zodat het verkeer vlotter kan verlopen. We schenken ook aandacht aan de leefbaarheid rond gewestwegen en leggen bijkomende fietspaden aan.

Werken belonen

Werk is de beste garantie op koopkracht. Wie werkt moeten we daarvoor belonen. Het verschil tussen werken en niet-werken moet voldoende groot zijn. We creëren extra nettoloon door het gedeelte van het inkomen dat vrijgesteld wordt van belastingen te verhogen.

Een warm nest

Om de combinatie werken en gezin mogelijk te maken zorgen we voor voldoende plaatsen in de kinderopvang. We garanderen ook dat de zorg voor iedereen toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar blijft. Betaalbare woningen voor jonge gezinnen, daar maken we werk van.

De Getevallei, Een verrassend uitgestrekt landschap met bloemrijke graslanden, hagen, poelen en sprookjesbossen